Kancelaria Patentowa Biopatent

Wynalazki - Wzory użytkowe - Znaki Towarowe - Wzory przemysłowe
Oferta

Nasze usługi

Wynalazki i Wzory użytkowe

 • Badania stanu techniki, zdolności patentowej oraz czystości patentowej
 • Dokonywanie zgłoszeń patentowych przed Urzędem Patentowym RP, w trybie PCT oraz w Europejskim Urzędem Patentowym (EPO)
 • Kompleksowe prowadzenie postępowania zgłoszeniowego w kraju i za granicą wraz z postępowaniem po przyznaniu ochrony
 • Uzyskiwanie dodatkowych praw ochronnych dla produktów leczniczych
 • Uzyskiwanie dodatkowych praw ochronnych środków ochrony roślin
 • Walidacje patentów europejskich
 • Prowadzenie spraw spornych i sądowych
 • Monitoring terminów i wnoszenie opłat za ochronę wynalazków
 • Dokonywanie zmian i wpisów w rejestrach
 • Tłumaczenia specjalistyczne
 • Współpraca z kancelariami na całym świecie
~

Znaki Towarowe

 • Badania zdolności rejestracyjnej znaków towarowych
 • Rejestracja znaków towarowych w kraju i za granicą
 • Monitoring terminów i wnoszenie opłat okresowych za ochronę znaków
 • Wnioski o unieważnienie udzielonych znaków towarowych
 • Wnioski o stwierdzenie wygaśnięcia udzielonych znaków towarowych
 • Sprzeciwy do udzielonych znaków towarowych
 • Prowadzenie spraw spornych i sądowych
 • Dokonywanie zmian i wpisów w rejestrach
 • Współpraca z kancelariami na całym świecie

Wzory przemysłowe

 • Badania zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych
 • Rejestracja wzorów przemysłowych w kraju i za granicą
 • Monitoring terminów i wnoszenie opłat okresowych za ochronę wzorów przemysłowych
 • Prowadzenie spraw spornych i sądowych
 • Dokonywanie zmian i wpisów w rejestrach
 • Współpraca z kancelariami na całym świecie
i

Usługi prawne

 • Doradztwo w zakresie należytego zabezpieczenia całości praw twórców (prawo autorskie)
 • Sporządzanie umów z zakresu praw własności intelektualnej
 • Sporządzanie listów ostrzegawczych
 • Prowadzenie spraw spornych i sądowych
 • Prowadzenie negocjacji i zawieranie ugód
 • Doradztwo w zakresie działań naruszających zasady uczciwej konkurencji
 • Doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej strategii ochrony praw własności intelektualnej
 • Sporządzanie opinii prawnych z zakresu praw własności intelektualnej
 • Przygotowywanie umów licencyjnych

Szkolenia

 • Szkolenia i wykłady z zakresu praw własności intelektualnej

O nas

Dr Aleksandra Twardowska-Czerwińska specjalizuje się w naukach przyrodniczych, zwłaszcza w chemii, farmacji oraz biotechnologii. Mając ponad 20-letnie doświadczenie, reprezentuje polskich i zagranicznych klientów w postępowaniach mających na celu uzyskanie praw własności intelektualnej. Zajmuje się zarówno opracowywaniem strategii ochrony praw własności intelektualnej, uzyskaniem praw własności intelektualnej, jak i postępowaniami sprzeciwowymi oraz spornymi.

Dr Aleksandra Twardowska-Czerwińska, krajowy i europejski rzecznik patentowy, ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując dyplom magisterski w dziedzinie chemii środowiska (specjalizacja chemia środowiska). W roku 2003, uzyskała tytuł doktora nauk rolniczych Akademii Rolniczej w Poznaniu (technologia żywności, specjalizacja biotechnologia). Równolegle w 2002 r. ukończyła Studium Rzeczników Patentowych przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych, obejmujące: Podyplomowe Studia w zakresie Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Podyplomowe Studia Rzeczników Patentowych w Warszawie. W 2002 r. została wpisana na listę rzeczników patentowych w Polsce, zaś od 2004 r. jest również europejskim rzecznikiem patentowym, upoważnionym do reprezentowania Klientów przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Przemysłowej (EUIPO). Swoją wiedzę w zakresie praw własności intelektualnej poszerzała jako stypendystka USDA’s Cochran Fellowship w Michigan State University, United States Patent and Trademark Office Alexandria, Plant Variety Protection Office, USDA, Beltsville, Stany Zjednoczone, oraz na stypendium naukowo-badawczym Max-Planck-Institut for Intellectual Property, Competition and Tax Law, w Monachium. Prowadzi wykłady i szkolenia w zakresie praw własności przemysłowej. Członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (epi), delegat Polski Union IP oraz członek Life Sciences Committee UNION-IP.

Dzięki partnerom, z którymi współpracujemy zapewniamy pełen zakres usług w zakresie uzyskiwania i utrzymywania praw własności intelektualnej.

dr Aleksandra Twardowska-Czerwińska
założycielka Kancelarii Patentowej Biopatent

Kontakt: twardowska@biopatent.pl

Linki

Urzędy

UP RP – Urząd Patentowy RP EPO – Europejski Urząd Patentowy EUIPO – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej WIPO – Światowa Organizacja Własności Intelektualnej DPMA – Niemiecki Urząd Patentów i Znaków Towarowych USPTO – Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych

Bazy patentowe i znakowe (poszukiwania)

Kontakt

Kancelaria Patentowa Biopatent
ul. Kwadratowa 8/29
05-509 Józefosław

Tel. +48 604 578 644
E-mail: office@biopatent.pl